iedereen is welkom

Marit van Egmond

CEO Albert Heijn

Een van de uitspraken van Albert Heijn, onze oprichter, was: “Arm en rijk kunnen bij mij hun inkopen doen.” En dat is nog steeds zo. Iedereen is welkom bij Albert Heijn. Als grootste supermarkt van Nederland zijn we ons bewust van onze rol in de maatschappij. Daarom zetten we ons graag in voor verbeteringen voor mens, dier en milieu. En daar zijn we transparant over.

Soms komen we daar dilemma’s in tegen, juist omdat er een samenhang is tussen de verschillende elementen. Wat goed is voor het milieu, betekent niet automatisch goed voor het dier. Of iets wat voedsel­verspilling tegengaat, betekent vaak het gebruik van meer verpakkings­materiaal. Daarom gaan we continu in dialoog met onze klanten, stakeholders, partners en medewerkers. Door samen een transparante dialoog aan te gaan, kunnen we meer bereiken.

In 2018 hebben we ons actief ingezet op verschillende fronten. Zo zijn we druk bezig met het reduceren van verpakkings­materiaal en bedenken we tegelijkertijd manieren om voedsel­verspilling tegen te gaan. We hebben bijvoorbeeld al miljoenen kilo’s verpakkingsmateriaal weten te schrappen. Daarnaast willen we het goede voorbeeld geven aan onze klanten, door eerlijk en transparant te zijn over producten.

Dat doen we niet alleen door over onze ketens te communiceren en ze inzichtelijk te maken door blockchain, we informeren ook onze klanten over (on)gezonde producten. We hebben bijvoorbeeld ons vers­assortiment in de schijnwerpers gezet waarbij we klanten stimuleren gezonde producten te kopen. Ook introduceer­den we ons programma voor zuivel waarbij we eisen stellen aan voer, boer en milieu.

Bovendien willen we lokale betrokkenheid tonen door bijvoorbeeld mee te werken aan de Week tegen de Eenzaamheid. We hebben aan mooie initiatieven gewerkt en we blijven niet stilzitten. Het is onze ambitie om het volgend jaar nog beter te doen. Voor het milieu, gezondheid, eerlijke producten, het welzijn van dieren en de buurt waar onze winkels gevestigd zijn. Zo maken we met elkaar de wereld een stukje beter.

“Voor het milieu, onze gezondheid, eerlijke producten, het welzijn van dieren en de buurt”