onze duur­zaam­­heid­s­visie en strategie

Met onze duurzaamheids­strategie willen we onze klanten helpen met een gezondere en duurzamere leefstijl. Wij willen als retailer daar­mee ook onze verant­woordelijk­heid nemen als het gaat om de impact van onze ketens op mens, dier en milieu.

Gezonde voeding

Wij willen bijdragen aan een gezondere leefstijl.

 • Wij willen klanten en medewerkers inspireren met gezondheids­programma’s en services om gezond eten makkelijk te maken.
 • We willen ons assortiment verbeteren door:
 • klanten te helpen met de gezondere keuze door een uitgebreid assortiment met (innovatieve) gezonde producten aan te bieden.
 • continu onze producten te verbeteren door suiker, zout en verzadigd vet te verminderen met behoud van smaak.
 • We maken de gezondere keuze makkelijk vindbaar in de winkel en online.

Keten­transparantie

Het is onze visie om kennis en invloed proactief in te zetten om een duurzamere leefstijl mogelijk te maken. Van land tot klant.

 • Wij willen open zijn naar klanten. Onze klant vertrouwt erop dat wij weten waar de producten vandaan komen, wat erin zit en hoe het is gemaakt. En dat klopt. Achter elk versproduct van Albert Heijn zit een verhaal: van land tot klant. Op dat verhaal zijn we trots. Als Albert Heijn hebben wij een unieke positie in de voedselketen en zijn we de verbin­dende schakel tussen de klant, de boer en de telers. Het is onze ambitie om richting 2025 de verse ketens voor klanten tran­sparant te maken. We willen zo aantonen waar producten vandaan komen, wat erin zit en hoe het is gemaakt. Zo kunnen we de dialoog tussen klanten, boeren en telers versterken.
 • Wij hanteren duurzame inkoopnormen.

Als Albert Heijn willen we meer halen uit onze grond­stoffen, daarom vinden we het belang­rijk om voedsel­verspilling en verpakkingen te verminderen.

“Samen werken aan gezondere, duurzamere gemeenschappen voor onze toekomstige generaties.”

Voedsel­verspilling

In 2030 willen we bijdragen aan het met de helft verminderen van voedselverspilling in de gehele voedselketen, van grond tot mond. Dat willen we doen door:

 • Het redden/doneren van onverkocht voedsel.
 • Te voorkomen dat voedselverspilling ontstaat.
 • Samen met leveranciers verspilling in ketens helpen te voorkomen en restromen zo hoog mogelijk te verwaarden.
 • Klanten te helpen ook thuis voedselverspilling te verminderen.

Verpakkingen

We staan voor het zo duurzaam mogelijk verpakken van onze eigen merk­producten. Het is onze doelstelling om in 2025 ons verpakkings­verbruik in onze eigen merk­­producten met 25% te reduceren. Daarnaast moeten onze verpakkingen gemaakt zijn van 100% recyclebaar materiaal.

In de maatschappij

Naast bovenstaande doelen zetten we ons ook in voor de volgende duurzaamheids­onderwerpen:

 • Diverse en inclusieve werkomgeving:
  Wij doen er alles aan om een diverse en inclusieve werk­omgeving te creëren waarbij alle werknemers tot hun recht komen, ongeacht leeftijd, levens­fase, functie­­verblijfs­­duur, geslacht of herkomst. Wij moedigen onze medewerkers aan om zich (verder) te ontwikkelen.
 • Dierenwelzijn:
  Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn.
 • Klimaat:
  We nemen onze verantwoordelijkheid voor het duurzaam gebruiken van de hulp­bronnen van de planeet. Dat doen we door de uitstoot van CO2 en afval te verminderen.
 • Lokale betrokkenheid:
  We werken samen op lokaal niveau om gezondere, duurzamere gemeen­schappen te creëren voor toekom­stige generaties.

In volgende hoofdstukken gaan we dieper in op hoe wij vooruitgang boeken met onze doelen uit de duurzaamheids­­strategie. Met voorbeelden laten we zien hoe we ons inzetten voor gezonde voeding, het tegengaan van voedsel­­verspilling en hoe we onze ketens transparant maken voor de klant. Bovendien staan onze methodes beschreven om verpakkingen te verminderen en gaan we dieper in op onze rol binnen de maatschappij. Ook beschrijven we onze prestaties op het gebied van duurzaamheid in het algemeen.

“Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor dierenwelzijn.”